icon-page

ข่าวประชาสัมพันธ์

APEC’ โอกาส สตาร์ทอัพไทย’ในเวทีโลก

        เชื่อว่าในยุคนี้คงไม่มีใครไม่รู้จัก “สตาร์ทอัพ”ซึ่งเป็นการเรียกกิจการขนาดเล็กที่มีการเติบโตรวดเร็วในช่วงระยะเวลาสั้น จุดเด่นของสตาร์ทอัพคือ การสร้างกระบวนการทำงานที่สามารถทำซ้ำจนได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และขยายตัวได้ง่าย ทั้งฐานลูกค้าและกำลังการผลิตการใชันวัตกรรมเพื่อนำไปสู่คุณภาพสินค้าและการบริการที่ดีขึ้นจนสามารถ disrupt หรือหยุดชะงักธุรกิจดั้งเดิมในตลาดความพิเศษนี้เองที่ทำให้สตาร์ทอัพกลายเป็นอนาคตของโลก เพราะเริ่มต้นง่ายใช้เงินลงทุนน้อยแต่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

       ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ Grab ที่ใครจะคิดว่าธุรกิจที่ให้บริการในกว่า8 ประเทศนี้จะมีจุดเริ่มต้นจากการที่นักศึกษามาเลเซียสองคนประสบปัญหาการเรียกหาแท็กซี่ในอินโดนีเชีย จนเกิดไอเดียคิดคันแอพพลิเคชั่นเรียกรถรับส่ง และได้เงินสนับสนุนจากกองทุนเฮดจ์พันด์จนทำให้บริษัทเติบโตจนเป็นที่รู้จักไปทั่วนอกจาก Grab แล้วธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วจนเป็นที่รู้จักในยุคนี้ อย่าง GoJek หรือ Tokopedia ล้วนเป็นสตาร์ทอัพทั้งสิ้น ธุรกิจเหล่านี้ก้าวไปสู่ยูนิคอร์น (Unicorn) ที่มีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ และเป็นที่จับตามองของนักลงทุนทั่วโลกถึงศักยภาพที่อาจเรียกได้ว่า “จิ๋วแต่แจ๋ว”

       ปัจจุบัน ประเทศไทยมีสตาร์อัพอยู่เป็นจำนวนมากในสาขาธุรกิจหลากหลาย ทั้งแอพพลิเคชั่นร้านอาหาร แพลตฟอร์มการลงทุนออนไลน์ธุรกิจขนส่ง ไปจนถึงบริการต่างๆ ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตในอนาคตและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ในการพัฒนาธุรกิจให้สามารถเติบโตสู่ตลาดโลก

       นอกจากการสนับสนุนผ่านโปรแกรมพัฒนาสตาร์ทอัพต่างๆ และการสนับสนุนเงินทุนสำหรับธุรกิจแล้ว สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการสร้างโอกาสให้สตาร์ทอัพไทยได้ต่อยอด และนำเสนอธุรกิจในเวทีโลกเพื่อขยายฐานลูกค้ารวมถึงดึงดูดแหล่งเงินทุน

       ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยให้เติบโตสู่ตลาดโลกมาโดยตลอด และในปี 2565 ไทยในฐานะเจ้าภาพการประชุม APEC จะส่งเสริมการลดกำแพงภาษี รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์และแนวปฏิบัติในการสร้าง Ecosystem เพื่อพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพจากเขตเศรษฐกิจที่มียูนิคอร์นมากมาย เช่น สิงคโปร์ และสหรัฐ

       APEC ก็ไม่ใช่แค่การประชุมที่เกิดขึ้นแล้วจบไปอย่างที่หลายคนเข้าใจ (One time-shot) แต่มีการจัดโครงการมากมายที่ต่อยอดและช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคณะทำงาน SMEs เพื่อพัฒนา SMEs ทั้งในด้านความยั่งยืนและนวัตกรรมรวมถึงโครงการดีๆ เช่น APEC App Challenge ที่จับมือกับ Google เพื่อส่งเสริมนักพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์ เพื่อพัฒนาธุรกิจในภาคส่วนต่างๆ

       การเป็นเจ้าภาพ APEC ของไทยในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลางและสตาร์ทอัพไทยในการเรียนรู้ของดีจากเขตเศรษฐกิจอื่น และนำเสนอตัวเองสู่สายตาชาวโลก เพื่อให้ สตาร์ทอัพไทยสามารถเติบโตในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจไทยให้สามารถเป็นยูนิคอร์นตัวต่อไปของอาเซียน