icon-page

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน สำหรับการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค
ครั้งที่ ๑ (APEC Senior Officials’ Meeting 1 – SOM1)

ยินดีต้อนรับสื่อมวลชน สู่การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมเขตเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ปี ๒๕๖๕ ของประเทศไทย

 

กระทรวงการต่างประเทศได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติจำเป็นที่สื่อมวลชนควรทราบ สำหรับการจัดทำข่าวการประชุมต่าง ๆ ในกรอบเอเปคในปี ๒๕๖๕ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยังมีแนวปฏิบัติพิเศษจากสถานการณ์โควิด-๑๙ ที่กำลังดำเนินอยู่

 

การประชุมอย่างเป็นทางการในกรอบเอเปคครั้งแรกของปีนี้ ที่จะมีขี้นระหว่างวันที่ ๑๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คือการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ ๑ (SOM1) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

 

การประชุม SOM1 นี้ เป็นการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปค และเป็นการเตรียมการสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นการให้คำแนะนำคณะทำงานต่าง ๆ ที่จะการนำวิสัยทัศน์ ปฏิญญา ตลอดจนนโยบายของบรรดาผู้นำและคณะรัฐมนตรีเขตเศรษฐกิจเอเปคมาปฏิบัติให้เกิดผล โดยการประชุมครั้งนี้จะจัดขึ้นแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ

 

การแถลงข่าวผลการประชุม SOM1 ในรูปแบบออนไลน์ โดยประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ปี ๒๕๖๕ และผู้อำนวยการบริหาร สำนักงานเลขาธิการเอเปค จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งสื่อมวลชนจากทั่วโลกจะสามารถเข้าร่วม และหารือเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมของประเทศไทย รวมถึงประเด็นสำคัญสำหรับการประชุมเอเปคในปี ๒๕๖๕

 

ข้อมูลสำหรับสื่อมวลชนฉบับนี้ จะรวบรวมแนวปฏิบัติ การเตรียมความพร้อม รวมไปถึงแนวทางในการลงทะเบียนและเข้าร่วมงานแถลงข่าวผลการประชุม SOM1 ในรูปแบบออนไลน์

 

การลงทะเบียนสื่อมวลชน

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการลงทะเบียนสื่อมวลชนที่เข้าร่วม SOM1 สำหรับสื่อมวลชนที่ต้องการเข้าร่วม สามารถลงทะเบียนได้ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

๑. ลงทะเบียนโดยส่งอีเมลมาที่ [email protected] มิเช่นนั้น ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบ หรือเข้าร่วมการแถลงข่าวออนไลน์

     ข้อมูลที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียน ได้แก่

 • ชื่อ – นามสกุล
 • อีเมล
 • สำนักข่าว/หน่วยงาน ต้นสังกัด
 • หนังสือรับรองจากสำนักข่าวต้นสังกัด (ในรูปแบบ soft file) โดยมีชื่อและตราสัญลักษณ์ของสำนักข่าว/หน่วยงาน ต้นสังกัดปรากฏชัดเจนที่หัวหนังสือ

โดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.

๒. เมื่อผ่านการตรวจสอบในขั้นต้นแล้ว ท่านจะได้รับการติดต่อกลับทางอีเมล เพื่อให้ข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนในขั้นต่อไป ซึ่งจะเป็นการลงทะเบียนออนไลน์ทางระบบ APEC2022 Media Portal

๓. ระบบ APEC2022 Media Portal จะมีช่องทางสำหรับเข้าร่วมงานแถลงข่าวออนไลน์ SOM1 และการเข้าถึงสื่อและข้อมูลต่าง ๆ สำหรับสื่อมวลชน

๔. ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ apec2022.go.th

๕. หากมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียน โปรดติดต่อ [email protected]

 

การแถลงข่าวออนไลน์ ผลการประชุม SOM1 (ภาษาอังกฤษ)

เวลา : วันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๑๕ น. ตามเวลาประเทศไทย (อาจปรับเวลาตามความเหมาะสม)

ประเด็นสำคัญ: งานแถลงข่าวจะจัดขึ้นในวันสุดท้ายของการประชุม SOM1 โดยจะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสามารถถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคในปี ๒๕๖๕ รวมทั้งผลลัพธ์สำคัญ และนโยบายที่ประเทศไทยมุ่งเน้นในการประชุมเอเปค

ผู้ร่วมแถลงข่าว :

 • นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ปี ๒๕๖๕
 • Rebecca Sta Maria – ผู้อำนวยการบริหาร สำนักงานเลขาธิการเอเปค
 • นายธานี แสงรัตน์ – อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ (ผู้ดำเนินรายการ)

ลำดับการแถลงข่าว:

 • สื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวบนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยสามารถเข้าร่วมได้ ๑ ชั่วโมงก่อนเริ่มงานแถลงข่าว โดยจะมีการแจ้งข้อปฏิบัติให้สื่อมวลชนที่ลงทะเบียนแล้วรับทราบ
 • เมื่อถึงเวลาแถลงข่าว ผู้ดำเนินรายการจะอธิบายสรุปถึงการจัดการแถลงข่าวและขั้นตอนต่าง ๆ
 • ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ปี ๒๕๖๕ กล่าวเปิด
 • ช่วงถาม – ตอบ โดยผู้ดำเนินรายการจะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนถามคำถามกับผู้ร่วมแถลงข่าวที่เกี่ยวข้องโดยตรง
 • สื่อมวลชนที่ลงทะเบียนแล้วสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนเริ่มการแถลงข่าว และสามารถถามคำถามผ่านการส่งข้อความ (chat) ระหว่างงานแถลงข่าวได้เช่นกัน โดยผู้ดำเนินรายการจะเชิญสื่อมวลชนถามคำถามระหว่างการแถลงข่าว

ภายหลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าว สื่อมวลชนที่ลงทะเบียนจะได้รับลิงก์สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ต่าง ๆ ได้แก่

 • คลิปวิดีโองานแถลงข่าว
 • คลิปวิดีโอของผู้พูดรายบุคคลระหว่างงานแถลงข่าว รวมถึงช่วงถาม – ตอบ
 • คลิปวิดีโอ และภาพถ่ายเบื้องหลังการดำเนินงานของงานแถลงข่าว (รอยืนยัน)

 

ช่องทางติดตามการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕

เว็บไซต์: www.apec2022.go.th

ช่องทางออนไลน์อื่น ๆ : ติดตาม #APEC2022THAILAND

➔    Twitter

➔    Facebook

➔    YouTube

➔    LinkedIn

➔    Instagram

ช่องทางติดตามสำนักงานเลขาธิการเอเปค

เว็บไซต์: www.apec.org

ช่องทางออนไลน์อื่น ๆ

➔   Twitter

➔   Facebook

➔   YouTube

➔   LinkedIn

➔   Instagram

กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๒๐๒๕, ๒๒๙๒๑

โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๑๐๑

อีเมล์ [email protected]