icon-page

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาคเอกชนไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC CEO Summit 2022 มุ่งมั่นสร้างความภาคภูมิใจให้ประเทศไทย ในฐานะเจ้าภาพเอเปคปี 2565 พร้อมสนับสนุนภาครัฐในการส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของภูมิภาค

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว APEC CEO Summit 2022 อย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “Embrace Engage Enable” โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 ณ Icon Siam เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ผู้กำหนดนโยบายนักวิชาการ รวมถึง CEO ชั้นนำ เพื่อผลักดันความมั่งคั่งและการเติบโตของเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ผ่านความร่วมมือด้านการยกระดับสภาพแวดล้อมทางการค้า การลงทุน และนวัตกรรม โดยมุ่งเสริมสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน 

 

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง https://lnkd.in/gRBCwAF2